WYMIANA MODUŁÓW ULTRAFILTRACYJNYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MBR W JONKOWIE

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wymianą modułów ultrafiltracyjnych na jednym ciągu ultrafiltracji będącym częścią komunalnej oczyszczalni ścieków w technologii MBR oraz przegląd i aktualizacja systemów sterowania w celu odtworzenia zdolności produkcyjnych instalacji. Wymiana obejmie moduły filtracyjne w dwóch istniejących kasetach membranowych. Typ modułów membranowych: zanurzeniowe, kapilarne, podciśnieniowe. Materiał włókien membranowych – PVDF.
2. W zakres zamówienia wchodzi:
1) dostawa 64 fabrycznie nowych modułów filtracyjnych kompatybilnych z modułami ZW500D 340WW lub ZeeWeed*500D 370 WW, przeznaczonych do oczyszczania ścieków w oczyszczalniach;
2) zdemontowanie wyeksploatowanych modułów filtracyjnych w dwóch kasetach;
3) zainstalowanie dostarczonych modułów w dwóch kasetach membranowych w miejsce obecnie pracujących;
4) dostawa dwóch nowych komputerów z odpowiednim oprogramowaniem systemowym i kartą graficzną o parametrach zapewniających poprawną współpracę komputera z systemem sterowania oczyszczalnią tj: jednego kompletnego komputera stacjonarnego (komputer, monitor co najmniej 19”, klawiatura i mysz) oraz jednego komputera przenośnego (laptop lub notebook o przekątnej wyświetlacza co najmniej 17”. Język oprogramowania systemowego komputerów – j. polski. Licencja na oprogramowanie nie może ograniczać czasowo ani funkcjonalnie dostarczonego oprogramowania po okresie udzielonej gwarancji;
5) Instalacja oprogramowania sterującego pracą oczyszczalni ścieków na dwóch nowych dostarczonych przez Wykonawcę komputerach oraz instruktaż stanowiskowy;
6) rozruch i uruchomienie linii ultrafiltracji po wymianie modułów membranowych oraz przeszkolenie personelu w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji instalacji i spełniania wymogów udzielonej gwarancji;
7) przegląd, aktualizacja i optymalizacja systemów sterowania oczyszczalni w celu odtworzenia zdolności produkcyjnych instalacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Klonowa 2
Jonkowo 11-042
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych

» Dane nabywcy

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2
Jonkowo 11-042
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się