Wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w związku z realizacją prac w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 65, 66-400 Gorzów Wlkp. nr POIS.01.03.01-00-0134/17” w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

» Opis zapytania

Nazwa: Tablica informacyjna
Opis: Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w załącznikach do postępowania.
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (TAK/NIE))
Akceptacja warunków treści umowy (Proszę potwierdzić (TAK/NIE))
Termin realizacji (Do 30 dni od daty podpisania umowy)

Opis i specyfikacja:

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na usługę: "Wykonania, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w związku z realizacją prac w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 65, 66-400Gorzów Wlkp. nr POIS.01.03.01-00-0134/17” w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na usługę"


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.Miejsce realizacji zamówienia: Teren Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 65.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Przedmiotem zamówienia: jest wykonanie tablicy informacyjnej (120 x 80), jednostronnej na konstrukcji wsporczej wraz zjej montażem w gruncie.
- główny przedmiot - 79.34.22.00-5 - Usługi w zakresie promocji,
- dodatkowe przedmioty - 79.34.10.00-6 - Usługi reklamowe,
- 31.52.32.00-0 -Trwałe znaki informacyjne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach dołączonych do postępowania.Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- termin realizacji: do 30 dni od daty podpisania umowy;
- akceptacja warunków treści umowy;


W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się