Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice zgodnie z podjętą Uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015 r.

» Opis zapytania

Nazwa: Sporządzenie Studium
Opis:
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Szczegółowy opis wymagań dotyczących zapytania ofertowego znajduje się w załączniku "Zapytanie ofertowe".
Ofertę należy złożyć na dostępnym do pobrania formularzu ofertowym, po wcześniejszym zapoznaniu się z wszystkimi załącznikami.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Urząd Miejski Starachowice


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się