Dostawa stanowiska do badań składu chemicznego gazów z degazacji do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska do badań składu chemicznego gazów z degazacji do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie. Szacunkowa wartość zamówienia: powyżej 30.000 euro. Szczegółowe wymagania techniczne zawarte są w rozdz. III Specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się