Ograniczenie uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Miasta Wrocławia

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Ograniczanie uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Miasta Wrocławia” polegającą na prowadzeniu całodobowego pogotowia ds. dzikich zwierząt oraz zapewnieniu ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt pochodzących z terenu Miasta Wrocławia w latach 2020 – 2021.
Wykonawca zobowiązany jest na czas realizacji przedmiotu zamówienia do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie świadczonej usługi na kwotę z limitem nie mniejszym niż 250.000,00 zł. Kopię polisy ubezpieczeniowej wraz Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania oraz spełnienia prawnych obowiązków określonych w:
- ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967 z późn. zm.)
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.)
Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawarte są w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz Projekcie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2019 | 13:00


» Lokalizacja

pl. Nowy Targ 42377
Wrocław 50-141
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z łowiectwem

» Dane nabywcy

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 42377
Wrocław 50-141
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się