Dostawa materiałów do hodowli, identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz analizatora do automatycznego monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych, z podziałem na zadania/pakiety, przez okres 36 miesięcy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do hodowli, identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz analizatora do automatycznego monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych, z podziałem na zadania/pakiety, przez okres 36 miesięcy.
2. Przedmiot zamówienie jest podzielony na 3 części (Pakiety)
Pakiet nr 1: Podłoża mikrobiologiczne. Dzierżawa analizatorów.
Pakiet nr 2: Odczynniki do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów i szybkie testy diagnostyczne.
Pakiet nr 3: Materiały jednorazowego użytku.
3. Wykonawca zobowiązany będzie realizować dostawy towaru sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie otrzymanego zapotrzebowania określającego zamawiany asortyment oraz jego ilość, w czasie nie dłuższym niż 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
4. Wykonawca będzie dostarczał zamawiany asortyment na własny koszt i ryzyko.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się