Budowa wiaty edukacyjno – turystycznej wraz z dostawą i montażem drewnianych ławek, koszy i tablic edukacyjno informacyjnych w ramach projektu pn. „ Tworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w miejscowości Przyłęczek jako nowego obiektu infrastruktury turystyczno rekreacyjnej

» Opis zapytania

Budowa wiaty edukacyjno – turystycznej wraz z dostawą i montażem drewnianych ławek, koszy i tablic edukacyjno informacyjnych w ramach projektu pn. „ Tworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w miejscowości Przyłęczek jako nowego obiektu infrastruktury turystyczno rekreacyjnej”.


Adres inwestycji: Przyłęczek, dz. ewid. nr 163, obręb Przyłęczek, gm. Wodzisław

1) Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty edukacyjno - turystycznej z infrastrukturą w Przyłęczku. Zakres robót przy realizacji przedmiotowego zamówienia obejmuje budowę:
- drewnianej wiaty edukacyjno – turystycznej o wymiarach 3,0 x 3,0 m i wysokości do kalenicy 3,30 m posadowionej na stopach fundamentowych betonowych o wymiarach 0,40x0,40x0,60 m, konstrukcja wiaty słupy drewniane o przekroju 12x12 cm, ściany osłonowe z trzech stron ażurowe z desek iglastych, konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa pokryta gontem papowym w kolorze zielonym, kąt nachylenia połaci dachowej ok. 35o. Konstrukcja drewniana wiaty zaimpregnowana preparatem ochronnym w kolorze ciemny orzech lub zbliżonym. Posadzka i dojście do altany warstwa grysu o grubości 7 cm –powierzchnia utwardzenia 30 m2.
Montaż na konstrukcji wiaty dwóch kompletów oświetlenia solarnego LED:
Zestaw (komplet) Solarny LED składający się :
Lampa solarna LED60 Halogen oraz Projektor Solarny LED
Cechy produktu: Lampa Solarna 60 LED
• wodoszczelność IP65
• czujnik ruchu PIR o zasięgu 5 m
• czujnik zmierzchu
• wysoka energooszczędność klasy A
• akumulator litowo-jonowy
• czas ładowania około 6 godzin w słoneczny dzień lub 1-2 pochmurne dni
• żywotność źródła LED ponad 35 000 godzin
• źródło światła 60 LED SMD
• strumień świetlny 420 lumenów
• zasilanie: DC 7.4V, 4000mA
• materiał: aluminium, szkło, PCV
• kolor: czarny
Lampa solarna led - ładowana za pośrednictwem panelu słonecznego, wbudowany akumulator min 2000mAh, lampa powinna zawierać wbudowany czujnik ruchu, czujnik zmierzchu oraz wbudowany czasomierz.
Lokalizacja wiaty zgodnie z planem sytuacyjnym stanowiącym załącznik do zgłoszenia zamiaru budowy wiaty edukacyjno – turystycznej z dnia 17.04.2018r. w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie.

- dostawa i montaż ławek drewnianych - szt. 3 - konstrukcja ławki wykonane z połowizny bala drewna iglastego lub liściastego o konstrukcji zwartej i masywnej.
Materiał - drewno iglaste, liściaste
Szerokość – 35/40 cm
Długość całkowita – 1,80 do 2,10 m
Impregnacja drewna:
Wszystkie elementy konstrukcje drewniane trzykrotnie zabezpieczone środkiem ochronnym do impregnacji zewnętrznej drewna, który spełni warunki skutecznej ochrony drewna przed działaniem wilgoci, promieniowaniem UV, szkodnikami, grzybami oraz sinizną. Dodatkowo nadając drewnianym elementom eleganckie wykończenie i podkreślają usłojenie drewna.
Wszystkie materiały użyte do produkcji ławki oraz sam produkt powinien spełniać warunek stabilnej i estetycznej konstrukcji zapewniającej trwałość, funkcjonalność i bezpieczne użytkowanie.

- dostawa i montaż koszy drewnianych na odpady – szt 3 - wymiary (przybliżone) 45 cm x 45 cm o wysokości 80-100cm drewno zaimpregnowane środkiem ochronnym w kolorze ciemny orzech.
Kosz na śmieci wykonany z drewna iglastego o pojemności 40 - 60 l. wyposażony wkład stalowy lub ramkę do mocowania worków oraz pokrywę, kosz montowany na stałe w gruncie.

Wszystkie elementy konstrukcje drewniane trzykrotnie zabezpieczone środkiem ochronnym do impregnacji zewnętrznej drewna, który spełni warunki skutecznej ochrony drewna przed działaniem wilgoci, promieniowaniem UV, szkodnikami, grzybami oraz sinizną. Dodatkowo nadając drewnianym elementom eleganckie wykończenie i podkreślają usłojenie drewna.
Wszystkie materiały użyte do produkcji ławki oraz sam produkt powinien spełniać warunek stabilnej i estetycznej konstrukcji zapewniającej trwałość, funkcjonalność i bezpieczne użytkowanie.

- dostawa i montaż tablic informacyjno – edukacyjnych o konstrukcji drewnianej 4 szt. – stelaż składający z dwóch słupków drewnianych o przekroju 10 x10 cm z zamontowaną tablicą o wymiarach 120 cm x 80 cm, do ekspozycji informacji turystyczno-edukacyjnych jednostronnych zakończenie tablicy daszkiem z tarcicy. Konstrukcja wykonania z drewna litego-palisady drewnianej (sosna, świerk) poddanego impregnacji ciśnieniowej, odpornej na niekorzystne warunki atmosferyczne.

KONSTRUKCJA TECHNICZNA
Średnica słupów szt. 2
- 10 cm
Długość słupów
- 2,50 m
Montaż
- standard (bezpośrednio w grunt)
- kotwy stalowe (dł. 75 cm do 95 cm)
- kotwy stalowe + beton

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zgłoszenie zamiaru budowy – zał. nr 7
dostępne również w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 7 Urzędu Gminy w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, 28 330 Wodzisław w dni robocze: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz.730 – 1530, wtorek 800 – 1600.

2) Prowadzone roboty należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującym prawem, minimalizując możliwość powstania jakichkolwiek zagrożeń związanych z ich wykonawstwem. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać i zabezpieczać roboty do odbioru końcowego.
3) Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia terenu robót i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie tego zabezpieczenia.
4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w trakcie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia obowiązywanie przepisów i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony Środowiska.
5) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić / zorganizować wywóz i utylizację wszystkich odpadów jakie powstaną w trakcie realizacji robót.
6) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym i informowania o postępach robót.
7) Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosztorys powykonawczy po wykonaniu robót.
8) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymogami Zamawiającego, wymogami Prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi, oraz obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.
9) Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót, zaplecze budowy, tereny zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę w związku z prowadzonymi pracami.
10) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, w tym także transportem budowlanym, powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

3.
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
- roboty przygotowawcze,
- wywiezienie i utylizacja ziemi oraz odpadów powstających na terenie budowy,
- roboty porządkowe,
- sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej,


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.10.2019 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Krakowska 6
Wodzisław 28-330
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6
Wodzisław 28-330
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się