„Zakup i dostawa opraw przemysłowych lamp ulicznych LED typu halogen”

» Opis zapytania

Nazwa: Zakup i dostawa 250 szt. opraw przemysłowych lamp ulicznych LED typu halogen
Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pod adres Urząd Miejski w Bolkowie, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, 200 szt. opraw przemysłowych lamp ulicznych LED typu halogen o mocy 50W oraz 50 szt. opraw o mocy 100W. Oprawy 50W powinny być wyposażone w żarówkę o temperaturze barwowej co najmniej biała zimna 5700K oraz o poziomie jasności nie mniejszym jak 5350 lm natomiast oprawa 100W powinna zawierać żarówkę o poziomie jasności nie mniejszym jak 10 700 lm oraz o temperaturze barwowej co najmniej biała zimna 5700K. Oprawy powinny posiadać możliwość montażu na wysięgniku rurowym Wymagana gwarancja na każdą z opraw to minimum 24 miesiące.
Ilość: 1 [dostawa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.
)
Dostawa (Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy, proszę potwierdzić.
)
Termin dostawy (60 dni od dnia zawarcia umowy, proszę potwierdzić.)
Gwarancja (min. 24 miesiące, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.)

Opis i specyfikacja:

W imieniu Burmistrza Bolkowa informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na „Zakup i dostawa opraw przemysłowych lamp ulicznych LED typu halogen” .
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- termin realizacji: 60 dni od podpisania umowy; - dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;
- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. 24 miesiące;

W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 75 7413215 wew. 38 w godzinach pracy Urzędu. tj. od 7:00 do 15:00.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2019 | 12:25


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gmina Bolków


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się