Naprawa kontrolera SCU1284 Systemu Kontroli Dostępu – nr ref. 92/2019/WTI

» Opis zapytania

Nazwa: Naprawa kontrolera SCU1284 Systemu Kontroli Dostępu
Opis: zgodnie z ogłoszeniem i OPZ
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Wykonawca powinien wykazać się dokumentem potwierdzającym, że jest autoryzowanym partnerem firmy Schneider Electric w zakresie Systemu Kontroli Dostępu I/Net Seven. (zgodnie z Ogłoszeniem)
Lista pracowników wykonujących zamówienie, którzy mają udokumentowane szkolenie firmy Schneider Electric w zakresie instalowania i administrowania Systemu Kontroli INetSeven (zgodnie z Ogłoszeniem)
Koncesję MSW na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego (zgodnie z Ogłoszeniem)
Lista pracowników wykonujących zamówienie, którzy muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (zgodnie z Ogłoszeniem)
Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z Ogłoszeniem)

Opis i specyfikacja:

UWAGA:

Proszę zapoznać się z załącznikami:

- Ogłoszenie,
- Formularz ofertowy z Opisem przedmiotu zamówienia,

- Ogólne warunki umowy.

Forma składania ofert: wymagane dokumenty wraz z Formularzem Ofertowym - wypełnionym, podpisanym i zeskanowanym proszę załączyć do oferty wyłącznie na platformie zakupowej.

Wymagany okres gwarancji min. 24 miesiące.

Miejsce wykonania zamówienia: Komenda Stołeczna Policji.
Termin wykonania: 20 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia ogłoszonego zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Osoba do kontaktu Wydział Teleinformatyki KSP:

techniczne: Dariusz Kiciński tel. 22-604-04-95; dariusz.kiciński@ksp.policja.gov.pl
merytoryczne: Anna Górecka tel. 22-603-65-10, anna.gorecka@ksp.policja.gov.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Automatyka i urządzenia sterujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się