DOSTAWA ZIEMNIAKÓW I WARZYW GR. I , WARZYW GR.II, OWOCÓW GR. I i II DLA KPW ŚWINOUJŚCIE

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest:
Część nr 1 - dostawa ziemniaków i warzyw gr. I dla KPW Świnoujście,
Część nr 2 - dostawa warzyw gr. II dla KPW Świnoujście.
Część nr 3 - dostawa owoców gr. I i II dla KPW Świnoujście.
2.Asortyment i ilości poszczególnych towarów zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1a do niniejszej SIWZ.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych produktów zawarty jest (wraz z kodami CPV)
dla części nr 1 - w załączniku nr 4 do SIWZ - do pobrania osobno.
dla części nr 2 - w załączniku nr 5 do SIWZ - do pobrania osobno.
dla części nr 3 - w załączniku nr 6 do SIWZ - do pobrania osobno.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.10.2019 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Steyera 28
Świnoujście 72-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Komenda Portu Wojennego
ul. Steyera 28
Świnoujście 72-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się