Dostawy palet drewnianych

» Opis zapytania

Część I
Przedmiotem zamówienia są dostawy do Zakładu Materiałów Ściernych ul. Żukowicka 1, 67-231 Żukowice (teren HM Głogów II) palet drewnianych używanych lub nowych.
Wymagane są palety ładunkowe, płaskie, czterowejściowe o wymiarach 1200 x 800, jasne lub szare przeznaczone do formowania jednostek transportowych, wykonane na wzór palet drewnianych typu Euro, z zastosowaniem elementów składowych innych niż wymagane w normie PN-M-78216:1997. Wymagane parametry:
-długość palety 1200 mm;
-szerokość palety 800 mm;
-grubość desek wierzchnich min 22 mm;
-szerokość wsporników min 130 mm;
-odległość pomiędzy deskami wierzchnimi max 50 mm;
-wilgotność palety do 22%,
-ładowność 1200 kg.
Część II
Przedmiotem zamówienia są dostawy do Zakładu Materiałów Ściernych ul. Żukowicka 1,
67-231 Żukowice (teren HM Głogów II) palet drewnianych EURO używanych lub nowych. Wymagane są palety ładunkowe, płaskie, czterowejściowe o wymiarach 1200 x 800, jasne lub szare przeznaczone do formowania jednostek transportowych.
______________________________________________
Jeżeli Wykonawca będzie dostarczał palety używane, zobowiązuje się sprzedać towar, który nadaje się do dalszego użytku. W przypadku dostawy palet zniszczonych lub nie nadających się do dalszego użytku, będą one zwracane na koszt Wykonawcy. Oceny przydatności palet dokona pracownik Zamawiającego. W przypadku dostarczenia palet drewnianych niezgodnych z zamówieniem, lub zniszczonych Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni wymienić wadliwy przedmiot zamówienia na wolny od wad w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Realizacja dostaw do Zakładu Materiałów Ściernych w Głogowie (teren HM Głogów II) następować będzie na koszt własny Wykonawcy przy użyciu jego własnych środków transportu lub będących w jego dyspozycji. Koszt załadunku, przewozu i ubezpieczenia za czas przewozu palet drewnianych ponosi Wykonawca.
Zamawiający wymaga, aby termin dostawy był nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty przesłania zamówienia lub telefonicznego zgłoszenia o zapotrzebowaniu przez Zamawiającego. Dopuszcza się realizację dostaw na mocy wcześniej określonego i zatwierdzonego obustronnie harmonogramu.
Rozładunek palet drewnianych należy do Zamawiającego.
Przewidywana ilość w przyp. palet typu euro to ok. 28 500 szt. wyżej określonych palet w okresie trwania umowy, tj. około 2400 szt. kwartalnie (w okresie letnim większe ilości, w okresie zimowym mniejsze).
Przewidywana ilość w przyp. palet euro to ok. 1 500 szt. wyżej określonych palet w okresie trwania umowy, tj. około 125 szt. kwartalnie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2019 | 09:50


» Lokalizacja

ul. Złotoryjska 89
Legnica 59-220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
ul. Złotoryjska 89
Legnica 59-220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się