dostawa chłodziarki/szafy chłodniczej dla WGGiIŚ - KC-zp.272-658/19

» Opis zapytania

dostawa chłodziarki/szafy chłodniczej dla WGGiIŚ - KC-zp.272-658/19, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 3.1. SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.10.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się