Badanie pn. „Ewaluacja interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni”, realizowanych w ramach Działań 3.3 (Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego) oraz 3.4 (Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego) III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest badanie pn. „Ewaluacja interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni”, realizowanych w ramach Działań 3.3 (Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego) oraz 3.4 (Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego) III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Głównym celem badania jest ocena skuteczności, użyteczności i potencjalnej trwałości interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni oraz aktualizacja założeń ww. interwencji z uwzględnieniem regulacji Konstytucji dla Nauki. Zestawienie pierwszych efektów interwencji Działania 3.3 i 3.4 oraz przeszkód w realizacji projektów z zapisami Konstytucji dla Nauki oraz wynikami poprzednich ewaluacji III OP PO WER ma na celu oszacowanie potencjalnej trwałości interwencji i wskazanie rekomendacji dotyczących przyszłej perspektywy finansowej. Obowiązek przeprowadzania badania ewaluacyjnego wynika z wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących monitorowania i ewaluacji EFS.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się