„Remont systemu kontroli dostępu SKD, na terenie kompleksu wojskowego K-7373”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamierzenia jest instalacja depozytorów na klucze w budynkach w kompleksie wojskowym K-7373.
W jednym budynku:
- cztery depozytory kluczy - ilość gniazd 160
W drugim budynku:
- dwa depozytory kluczy - ilość gniazd 150
- jeden depozytor kluczy – ilość skrytek 40
W budynku kolejnym:
- instalacja urządzeń.

Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z:
 Normą Obronną NO-04-A004-6:2016 część 6: Wymagania dotyczące systemów kontroli dostępu
 Normą Obronną NO-04-A004-1:2016 część 1: Wymagania ogólne,
 Polską Normą PN 93/E-08390/14.
UWAGA!
3.1. Wykonawca obowiązany jest zachować w tajemnicy informacje, jakie uzyskał na etapie składania wniosku, oferty przetargowej i w związku z wykonywaniem umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa zarówno w czasie procedury przetargowej, realizacji umowy jak
i po zakończeniu procedury przetargowej i realizacji umowy.
3.2.Wykonawca obowiązany jest poinformować wszystkie osoby uczestniczące
w procesie realizacji procedury przetargowej, realizacji umowy o obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, jakie uzyskała w związku z tym uczestnictwem. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa zarówno w czasie realizacji procedury przetargowej, realizacji umowy jak i po zakończeniu procedury przetargowej i realizacji umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.10.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Rząska, ul. Krakowska 2
Kraków 30-901
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Rząska, ul. Krakowska 2
Kraków 30-901
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się