Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego wraz z frezowaniem pniaków ( 6 zadań) IV kwartał 2019r.

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje:
1. zakres usług określony w Kosztorysach ofertowych (Rozdział III SIWZ) oraz w Wykazach drzew do wycinki (Rozdział IV SIWZ).
2. Wykonawca zobowiązany jest do odkupienia drewna pochodzącego z wycinki za kwotę nie mniejszą niż:

Nr zadania Rejony Dróg Wojewódzkich Ilość drzew
w szt. Wartość drzew PLN
(Brutto)
1 Jasło 21 2 440,73
2 Lubaczów 123 10 199,25
3 Łańcut 94 10 346,00
4 Rymanów 98 4 661,80
5 Stalowa Wola 14 366,28
6 Ustrzyki Dolne 235 25 969,82
Razem: 585 53 983,88

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę min. 1 osoby wykonującej czynności pilarza na każde zadanie.
Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ, w szczególności:
a) Kosztorysami ofertowymi (Rozdział III SIWZ)
b) Wykazami drzew do wycinki (Rozdział IV SIWZ)
c) Dokumentacją Techniczną (Rozdział V SIWZ)
d) Istotnych Postanowieniach Umowy (Rozdział VI SIWZ)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.10.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Boya Żeleńskiego
Rzeszów 35-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Boya Żeleńskiego
Rzeszów 35-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się