Zakup kamery, aparatury pomiarowej, aparatury naukowo-badawczej i audiometru diagnostycznego na potrzeby Kierunku Lekarskiego i Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Opolskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup kamery, aparatury pomiarowej, aparatury naukowo-badawczej
i audiometru diagnostycznego na potrzeby Kierunku Lekarskiego i Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Opolskiego, w podziale na części:
1. Część nr 1: Zakup kamery na potrzeby Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego.
2. Część nr 2: Zakup aparatury pomiarowej na potrzeby Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego.
3. Część nr 3: Zakup audiometru diagnostycznego na potrzeby Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Opolskiego.
4. Część nr 4: Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi:
2.1. w części nr 1 - załącznik nr 1A do SIWZ
2.2. w części nr 2 - załącznik nr 1B do SIWZ
2.3. w części nr 3 - załącznik nr 1C do SIWZ
2.4. w części nr 4 - załącznik nr 1D do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się