Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie.

» Opis zapytania

Zadanie 1 – LBSiŻ – Wodoszczelny przyrząd do pomiaru pH i REDOX.
Zadanie 2 – LBŚiŻ – Rejestrator temperatury ze świadectwem wzorcowania, uchwytem umożliwiającym mocowanie urządzenia – 10szt. oraz dwa adaptery.
Zadanie 3 - LBŚiŻ - Aspirator indywidualny iskrobezpieczny do pobierania próbek powietrza z ładowarką oraz świadectwem sprawdzenia wydanym przez autoryzowany serwis
Zadanie 4 - LBŚiŻ - Aspirator indywidualny iskrobezpieczny z modułem niskich przepływów do pobierania próbek powietrza z ładowarka oraz świadectwem sprawdzania wydanym przez autoryzowany serwis
Zadanie 5 – LBEK - Elektroda do pH-metru zanurzeniowa i stykowa (po 1 sztuce każda, bez wzorcowania)
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załaczniku Arkusz Informacji Technicznej 1/1-1/5

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się