Dostawa materiałów gospodarczych i środków czystości - 101/PN/2019

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem do Magazynu Szpitala materiałów gospodarczych i środków czystości w tym worków, worków rozpuszczalnych, soli tabletkowanej, baterii, golarek, chusteczek do pielęgnacji pacjentów, wiader, serwet operacyjnych w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny (dotyczy tylko wyrobów medycznych).
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia. Niniejsze zamówienie niniejsze składa się z 10 części. Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednej lub więcej części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się