Dostawa odczynników analitycznych firmy LECO do TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli.

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe:
1) WZORZEC KALIBRACYJNY ORCHARD LEAVES - 2 szt. (numer katalogowy Leco 502-931)
2) FOLIA CYNOWA 35x35mm SIARKOMIERZ LECO - 1 szt. (numer katalogowy Leco 502-186-100, 1 szt. zawiera 5000 elementów)
3) WIÓRKI MIEDZI SIARKOMIERZ LECO - 0,5 kg. (numer katalogowy Leco 502-705-DS, , odczynnik do analizatora Leco , na nim przeprowadzono walidację metod CHN)
4) WIÓRKI MIEDZI SIARKOMIERZ LECO - 0,12 kg. (numer katalogowy Leco 502-656copper turnings , odczynnik dedykowany do analizatora, na nim przeprowadzono walidację metod CHN)
5) USZCZELKA KAT.XX-760-224 KALORYMETR LECO AC-500 - 6 szt. (numer katalogowy Leco 760-224, część zamienna dedykowana do kalorymetru AC-500)
6) WZORZEC KALIBRACYJNY RICE FLOUR - 1 szt. (numer katalogowy Leco 502-907)
7) DRUT ZAPŁONOWY ANALIZATORA KAT.502-266 KALORYMETR AC-500 LECO - 3 szt. (numer katalogowy Leco 502-266)

UWAGI: Nie dopuszcza się produktów równoważnych.

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji technicznych:
P. Niemiec Anna, tel. 158776169, anna.niemiec@tauron-wytwarzanie.pl

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli wg. Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- oferent składając ofertę gwarantuje niezmienność cen niezależnie od zamawianej ilości,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- przy składaniu oferty prosimy o dołączenie deklaracji zgodności / certyfikatu

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacja warunków ujętych w opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta i na podstawie której system przeliczy łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji (w cenie ofertowej netto produktu należy uwzględnić jego cenę , cenę transportu, cło w przypadku importu (gdy obowiązuje) oraz inne składniki np. rabaty, upusty i.t.p.).

4. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta.

5.Zastrzeżenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego RFX lub aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wybranych pozycji ze złożonej oferty,
- przy dostawie wymagane jest świadectwo jakości, certyfikat, instrukcja użytkowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się