Stojak na rowery typu ELKA - 5 miejsc rowerowych

» Opis zapytania

Nazwa: Stojak na rowery typu ELKA - 5 miejsc rowerowych
Opis: Stojak na rowery typu ELKA - 5 miejsc rowerowych, ocynkowany, z kompletem elementów do mocowania do podłoża.
Ilość: 3 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Faktura wystawiona z datą płatności 24.12.2019 r.)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Polityka RODO (Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy klauzuli informacyjnej. )
Termin dostawy (Dostawa na dzień 25.11.2019 r.)

Opis i specyfikacja:

1. Termin realizacji zamówienia: dostawa dnia 25.11.2019 r.

2. Termin ważności oferty minimum 60 dni.

3. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy.
4. Koszty związane z wniesieniem asortymentu o dużych gabarytach oraz ich montażem leżą po stronie wykonawcy.
5. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.
6. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/.
7. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy.
8. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, I gatunku, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.
9. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.
10. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.
11. Gwarancja wszystkich produktów min. 24 miesiące licząc od dnia zakupu z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji.
12. Towar musi posiadać termin ważności min. 24 miesiące od dnia zakupu przez Zamawiającego (dot. artykułów, które występują z okresem ważności).
13. Kryterium oceny najniższa cena oraz termin dostawy.
14. Dostawca który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.
15. Dostawy odbywają się w godzinach od 8:30 – 15:30.

W razie pytań proszę o kontakt:
Wojciech Szymański

tel. 42 665 32 55 lub 606 214 582 w godz. 8:30 do 15:30

e-mail.: wojciech.szymanski1@ld.policja.gov.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Akcesoria meblowe
  • Meble przemysłowe

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się