„Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ulicy Parkowej oraz ulicy Wiejskiej w Kurzętniku”

» Opis zapytania

Przedmiot zamówieni polega na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego ulicy Parkowej oraz ulicy Wiejskiej w Kurzętniku. Przedmiot obejmuje budowę oświetlenia na dwóch ulicach. Ulica Wiejska - projektuje się budowę linii kablowej z oprawami oświetleniowymi. W trasie kabla 10 słupów oświetleniowych stalowe
o wysokości 6 metrów. Na projektowanych 10 słupach oświetleniowych zamontować oprawy oświetleniowe LED o mocy 35W w ilości 10 sztuk Trasę linii kablowej oświetlenia zaplanowano wzdłuż drogi gminnej. Słupy oświetleniowe należy lokalizować w miejscach przedstawionych na rysunkach. Projektowaną linię kablową należy układać w ziemi zgodnie z Polską Normą PN-76/E05125. Przy wprowadzeniach do słupów i szafki oświetleniowej zaleca się pozostawić zapas kabla o długości 1,5 m.
Jeżeli chodzi o oświetlenie na ulicy Parkowej w trasie kabla 25 słupów oświetleniowych stalowe o wysokości 6 metrów. Na projektowanych 25 słupach oświetleniowych zamontować oprawy oświetleniowe LED o mocy 35W w ilości 30 sztuk. Trasę linii kablowej zaplanowano wzdłuż dróg gminnych. Słupy oświetleniowe należy lokalizować w miejscach przedstawionych na rysunku nr 1. Projektowaną linię kablową należy układać w ziemi zgodnie z Polską Normą PN-76/E05125Przy wprowadzeniach do słupów i szafki oświetleniowej zaleca się pozostawić zapas kabla o długości 1,5 m.

Do kalkulacji ceny ryczałtowej należy przenalizować wszystkie dołączone dokumenty do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2019 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Grunwaldzka 39
Kurzętnik 13-306
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
Kurzętnik 13-306
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się