Budowa dwóch wiat rowerowych przy ul. 1 Maja w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Budowa dwóch wiat rowerowych przy ul. 1 Maja w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”.
Podstawowy zakres robót:
1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE: roboty pomiarowe, rozbiórka istniejących nawierzchni karczowanie, wywóz urobku.
2. ROBOTY ZIEMNE: korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wywóz urobku. Koszt niezbędnych robót towarzyszących należy ująć w cenie ryczałtowej.
3. WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKOWYCH: wykonanie warstw podbudowy, warstwy odsączającej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.
4. OBRZEŻA: wykonanie obramowania obrzeżami betonowym na ławie betonowej, wykonanie trawników.
5. WIATY: wykonanie fundamentów pod wiaty, wykonanie dostawa i montaż 2 wiat rowerowych, wykonanie dostawa i montaż stojaków na rowery do zamontowanych wiat.

Szczegółowy zakres robót objętych zamówienie określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się