Zapewnienie sprawnego funkcjonowania analizatorów spalin firmy Environnement zainstalowanych w ITPO oraz prowadzenie procedury QAL3 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14181

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania analizatorów spalin firmy ENVIRONNEMENT S.A. służących do automatycznego pomiaru emisji (AMS) i rejestracji danych pomiarowych, zainstalowanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO) na terenie GOŚ – ŁAM.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2019 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się