Dostawa fabrycznie nowej stacji rozładunku big-bagów z mlewem, wraz z niezbędnym wyposażeniem, oraz nadzór nad montażem, uruchomienie i przeszkolenie pracowników w ramach projektu „Modernizacja węzła przygotowania i formowania materiałów w doświadczalno-produkcyjnej instalacji otrzymywania katalizatorów i nośników ceramicznych”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej stacji rozładunku big-bagów z mlewem, wraz z niezbędnym wyposażeniem, oraz nadzór nad montażem, uruchomienie i przeszkolenie pracowników w ramach projektu „Modernizacja węzła przygotowania i formowania materiałów w doświadczalno-produkcyjnej instalacji otrzymywania katalizatorów i nośników ceramicznych” Zakres zamówienia obejmuje: - Dostawę fabrycznie nowej kompletnej stacji rozładunku big-bagów z mlewem do węzła przygotowania granulatu zgodnie z niniejszą specyfikacją techniczną, umożliwiającą osiągnięcie wymaganych parametrów technicznych opisanych przez Zamawiającego oraz nadzór nad montażem, uruchomienie i przeszkolenie pracowników. - Dostawę nietypowych narzędzi niezbędnych do rozruchu, serwisu lub remontu urządzeń. - Wykonanie dokumentacji technicznej – 3 komplety w języku polskim w formie wydrukowanej, 1 komplet w języku polskim w formie elektronicznej - zawierającej: - schemat technologiczno-pomiarowy, elektryczny układu zasilania i sterowania stacji, - dane dotyczące zaprojektowania i wykonania posadowienia urządzenia, - wykaz części zamiennych, - dokumentację wszystkich urządzeń wchodzących w skład stacji rozładunku big-bagów z mlewem: budowę, zasady eksploatacji, konserwacji i napraw. Nadzór nad montażem stacji, Uruchomienie stacji Przeszkolenie pracowników (3 osoby) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 – Specyfikacja Techniczna nr TD-PR-09. Wymagany okres gwarancji na dostarczoną aparaturę wynosi: 12 miesięcy. Dostawca udzieli następujących gwarancji technologicznych: - niezawodną pracę dostarczonego urządzenia w okresie gwarancji, tj. minimum 12 miesięcy od daty uruchomienia. - wydajność opróżniania na poziomie 1 – 1,5m3 na godzinę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A
Puławy 24-110
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A
Puławy 24-110
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się