Dostawa odczynników producenta CHEMPUR

» Opis zapytania

Biuro Zamówień i Umów TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę niżej wymienionych odczynników producenta CHEMPUR:

1)KWAS SIARKOWY STĘŻONY MIN.95 PROC. CZDA KAT.115750002 CAS:7664-93-9 - litrów 6
2) KWAS SOLNY STĘŻONY 35-38 PROC. CZDA KAT.15752837 CAS:7647-01-0 - litrów 12
3) KWAS AZOTOWY 65 PROC. CZDA KAT.115296032 CAS:7697-37-2 - litrów 12
4) 1,10-FENANTROLINY CHLOROWODOREK 1 HYDRAT CZDA WSK. KAT.224130006 CAS:18851-33-7 - 100 GRAMÓW (0,1 KG)
5) POTASU NADSIARCZAN CZDA (NADTLENODWUSIARCZAN) KAT.117457210 CAS:7727-21-1 - KG 1
6) AMONU MOLIBDENIAN 4 HYDRAT CZDA KAT.111390000 CAS:12054-85-2 - KG 1
7) KWAS SZCZAWIOWY 2 HYDRAT CZDA KAT.115758600 CAS:6153-56-6 - KG 1
8) ANTYMONYLU POTASU WINIAN 0,5 HYDRAT CZDA KAT.111485604 CAS:28300-74-5 - 100 GRAMÓW (0,1 KG)

W MOMENCIE DOSTARCZENIA ODCZYNIKA NA MAGAZYN WYMAGANE 80% TERMINU PRZYDATNOŚCI.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Składana oferta musi dotyczyć wszystkich pozycji wyspecyfikowanych w zapytaniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najniższy bilans cenowy.
--------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na produkty równoważne
--------------------------------------------------------------------------------

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE KOLEJNEJ RUNDY ZAPYTANIA. PROSIMY ABY OFERTA ZAWIERAŁA MAKSYMALNE UPUSTY CENOWE.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie-Elektrownia II, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno, wg Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Na platformie zakupowej należy podać cenę jednostkową netto towaru I oferowany termin realizacji dostawy.

3. W zakładce "Dokumenty" znajduje się podręcznik Oferenta.

4.Zastrzeżenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie kolejnej rundy zapytania elektronicznego Rfx.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Ofer

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się