Modernizacja przeciągarki linowej pojazdów metra zamontowanej w Obiekcie nr 1 na torze 29 znajdującym się na terenie STP Kabaty.

» Opis zapytania

Przedmiotem Zamówienia jest modernizacja przeciągarki linowej pojazdów metra zamontowanej w Obiekcie nr 1 na torze 29 znajdującym się na terenie STP Kabaty. Szczegółowy opis wykonania Przedmiotu Zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWP i będącej jej integralną częścią.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się