USŁUGA WYCINKI DRZEW, FREZOWANIA PNI PO WYCINCE ORAZ SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW WRAZ ZE WSTĘPNĄ PIELĘGNACJĄ NOWO POSADZONEJ ZIELENI.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące
usługi związanej z wykonaniem wycinki drzew , frezowania pni po wycince,
oraz sadzenia drzew i krzewów wraz ze wstępną pielęgnacją
nowo posadzonej zieleni na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy Giżycko
w miejscowościach:
a. Część 1 – Giżycko, Kruklanki- Brożówka, Mrągowo;
b. Część 2 – Orzysz, Bemowo Piskie, Szeroki Bór, Ełk;
c. Część 3 – Węgorzewo, Węgorzewo-Ogonki, Suwałki, Gołdap;

2. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót:
a. Zakres przewidzianych robót:
1) Wycinka drzew;
2) Frezowanie pni;
3) Sadzenie drzew i krzewów;
4) Przycinka drzew do 30% korony;
b. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania usług,
za ich zgodność ze specyfikacją oraz z dodatkowymi uzgodnieniami
z Zamawiającym .
c. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania porządku na placu robót oraz jego właściwego oznakowania i zabezpieczenia.

3. Wymagania dotyczące wykonania usługi wycinki drzew oraz karczowania pni pozostałych po wycince:
a. Wycinkę drzew należy wykonać zgodnie z wydanymi w tym zakresie decyzjami administracyjnymi lub jeżeli nie jest wymagana decyzja
na podstawie ustawy o ochronie przyrody (t.j Dz.U. 2018 poz.1614) zgodnie
z wytycznymi Zamawiającego;
b. Szczegółowy zakres prac wraz z numerami decyzji administracyjnych odpowiednich organów znajduje się w załącznikach nr 7-9 do SWIZ
(Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia).
c. Podczas wycinki należy chronić przed uszkodzeniem elementy występujące
w pobliżu usuwanych drzew, np. takie jak nawierzchnię dróg
i chodników, ogrodzenie, budynki i budowle, sieci uzbrojenia terenu itp.;
d. W razie konieczności należy wykonać ścinkę sekcyjną z ukierunkowaniem upadkiem obcinanych gałęzi, konarów lub części pnia lub z opuszczaniem tych elementów na linach;
e. Wycinkę drzew należy wykonać w taki sposób, aby nie uszkadzać drzew i krzewów przewidzianych do zachowania,
f. Mechaniczne usunięcie pozostałości po uprzednio ściętym drzewie poprzez tzw. frezowanie, przy czym całość gleby zanieczyszczonej frezem pochodzącym z frezowania nasady pnia i korzeni, należy wymienić
i zastąpić glebą żyzną (min 10 cm poniżej powierzchni gruntu).
g. Drewno z wycinki oraz gałęzie i pozostały materiał drzewny po wycince Wykonawca wywiezie z terenu jednostki wojskowej we własnym zakresie i na własny koszt.
h. Rozliczenie drzewa uzyskanego z wycinki szczegółowo wyjaśnione jest, dla każdej części zamówienia, w oddzielnych opisach przedmiotu zamówienia stanowiących załączniki 7-9 do SWIZ.

4. Wymagania dotyczące wykonania usługi sadzenia drzew:
a. Sadzenie drzew i krzewów na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku;
b. Termin sadzenia – maksymalnie do 30.11.2019r.;
c. Dołki pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione ziemią urodzajną;
d. Rośliny powinny być sadzone na głębokość, na jakiej rosły w szkółce (głębokość doniczki);
e. Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć;
f. Gałęzie złamane, jeśli ich ilość nie dyskwalifikuje sadzonki, należy dociąć;
g. Przy sadzeniu drzew liściastych należy przed sadzeniem wbić w dno paliki;
h. Korzenie roślin zasypać sypką ziemia wraz z materiałami do zaprawy dołów,
a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać;
i. Drzewa liściaste należy przywiązać do palików tuż pod koroną;
j. Wysokość palików wbitych w grunt nie może być mniejsza niż 2/3 wysokości pnia posadzonego drzewa;
k. Paliki powinny być umieszczone wokół pnia w równych odstępach;
l. Powierzchnie pod drzewami i krzewami powinny być wyściółkowane korą sosnową w warstwie ok. 5-6 cm;
m. Na posadzone drzewa Wykonawca udzieli gwarancji (okres udzielonej gwarancji stanowi kryterium poza cenowe oceny ofert)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2019 | 08:00


» Lokalizacja

ul. Nowowiejska 20
Giżycko 11-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Nowowiejska 20
Giżycko 11-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się