Dostawa materiałów kontrolnych do programu zewnętrznej oceny z zakresu immunochemii poszerzonej realizowanego w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań dla Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest zakup i dostawa materiałów kontrolnych do programu zewnętrznej oceny z zakresu immunochemii poszerzonej realizowanego w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań dla Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, spełniających parametry techniczne sprecyzowane w Załączniku nr 3 do SIWZ „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMOGÓW GRANICZNYCH”, zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w „FORMULARZU CENOWYM” stanowiącymi Załączniki nr 2 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2019 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Gdańska 80
Łódź 90-613
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny
  • Chemia przemysłowa
  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej
ul. Gdańska 80
Łódź 90-613
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się