ZP/BZP/293/2019 Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego w ramach potrzeb W10 Politechniki Wrocławskiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego w ramach potrzeb W10 Politechniki Wrocławskiej.
Kod CPV: 38511000-0 Mikroskopy elektronowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ.
Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do 16/12/2019.
Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się