Przeprowadzenie badań społecznych wśród ludzi młodych w Starachowicach oraz opracowanie raportu

» Opis zapytania

Nazwa: Przeprowadzenie badań społecznych wśród ludzi młodych w Starachowicach oraz opracowanie raportu
Opis: Szczegóły znajdują się w załączniku
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Doświadczenie (Kryterium „Doświadczenie Specjalisty ds. badań społecznych” Zamawiający rozumie posiadanie przez Specjalistę min. 2-letniego doświadczenia w przeprowadzaniu badań społecznych lub/i projektów badawczych. W powyższym okresie osoba przeprowadziła min. 2 badania społeczne (z wyłączeniem usług audytowych i marketingowych), w których zastosowano badania fokusowe (ukończonych i wykonanych należycie).
W ramach tego kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 30 punktów, gdzie:
• za przeprowadzenie 2 badań społ./projektów badawczych otrzyma 5 pkt,
• za przeprowadzenie 3-4 badań społ./projektów badawczych otrzyma 10 pkt,
• za przeprowadzenie 5-6 badań społ./projektów badawczych otrzyma 20 pkt,
• za przeprowadzenie 7 lub więcej badań społ./projektów badawczych otrzyma 30 pkt,)
Wzór umowy (Proszę zaakceptować wzór umowy)

Opis i specyfikacja:

Zespół Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Starachowicach, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty, w ramach projektu „Starachowicka Mapa Aktywności Młodzieżowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Erasmus+.

Osobą kontaktową jest: Izabela Wrona, adres e-mail: izabela.wrona@starachowice.eu, telefon: 41 273 82 09 w godzinach 7:30-15:30, w dniach 27.09.2019 – 05.10.2019.

Więcej informacji znajduje się w załączniku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2019 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się