Dostawa i montaż na wskazanych przez Zamawiającego przystankach sieci komunikacji miejskiej m. st. Warszawy wiat przystankowych wraz z przygotowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej i powykonawczej

» Opis zapytania

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i montaż na wskazanych przez Zamawiającego przystankach sieci komunikacji miejskiej m. st. Warszawy:
-dla Części A: 2 sztuk wiat,
-dla Części B: 21 sztuk wiat,
wraz z przygotowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej i powykonawczej. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany m.in. do:
- skompletowania, uzgodnienia i przekazania Zmawiającemu dokumentacji technicznej;
- przygotowania wiat (rozumianego, jako wykonanie, zakup u podmiotu trzeciego lub rezerwacja ze stanu magazynowego) zgodnie z OPZ, Umową i odpowiednimi przepisami prawa;
- dostawy wiat we wskazane lokalizacje i ich montażu wraz z robotami towarzyszącymi
w przypadkach, gdy będą one niezbędne do późniejszej prawidłowej eksploatacji wiaty (np. przy posadowieniu na terenach zielonych);
- skompletowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się