Dostawa i montaż fabrycznie nowego systemu kontroli przejść pracującego w trybie on-line/off-line na obiekt KL Skrzyczne

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
1.Dostawa i montaż urządzeń - fabrycznie nowego systemu kontroli przejść pracującego w trybie on-line/off-line na obiekcie KL Skrzyczne.
2.Uruchomienie, sprawdzenie działania oraz przekazanie do użytkowania elektronicznego systemu sprzedaży biletów i kontroli dostępu.
3.Integracja (zsynchronizowanie przedmiotu Umowy) z innymi systemami instalowanymi w ośrodkach współpracujących z Zamawiającym w ramach programu wspólnej karty (SON, BSA) na sezon 2019/2020. Szczegółowy opis został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się