Przygotowanie dokumentu programowego dla Programu Współpracy Transgranicznej (INTERREG) Polska-Saksonia 2021-2027 (Program)

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Po zawarciu umowy (wzór Istotnych postanowień umownych stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) stanowił on będzie załącznik do umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.11.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się