Parkowanie pojazdów (i innych przedmiotów – części samochodowych) zabezpieczonych do celów procesowych przez Policję – zad. 11 KPP Strzelce Opolskie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest parkowanie pojazdów (i innych przedmiotów – części samochodowych) oraz przechowywanie, a także zabezpieczanie pojazdów i mienia zatrzymanego przez Policję do celów procesowych, na warunkach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy stanowiących załączniki do SIWZ. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące w zakres świadczonej Zamawiającemu przedmiotowej usługi, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.). Powyższy wymóg, nie dotyczy właściciela(i) podmiotu gospodarczego, który będzie również świadczył przedmiotową usługę. Zamawiający wymaga, aby do realizacji zamówienia były wyznaczone co najmniej 3 osoby ze strony wykonawcy, wykonujące czynności wchodzące w zakres świadczonej Zamawiającemu przedmiotowej usługi. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę tych wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań jak i rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa § 9 wzoru umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Korfantego 2
Opole 45-077
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2
Opole 45-077
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się