Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 8 zadań (II przetarg): Zadanie Nr 5 – RDW Mielec

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje:
Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w Rozdziale II SIWZ
- Formularz cenowy oraz w Rozdziale III SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się