Dostawa miernika do pomiaru parametrów jazdy z możliwością zabudowy w pojeździe oraz przenośne urządzenie do pomiarów i rejestracji parametrów jazdy

» Opis zapytania

Dostawa miernika do pomiaru parametrów jazdy z możliwością zabudowy w pojeździe oraz przenośne urządzenie do pomiarów i rejestracji parametrów jazdy, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Tematu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Zamówienie poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się