„Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego w ramach zadania: Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach.” Część I: Wyposażenie specjalistyczne Centrum Doświadczania Świata. Część II: Wyposażenie meblowe Centrum Doświadczania Świata. Część III: Wyposażenie RTV i pozostałe Centrum Doświadczania Świata.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach zadania pn: „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego w ramach zadania: Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach.”
Zakres dostawy obejmuje:

Dostawę wyposażenia placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego w ramach w ramach zadania pn: „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego w ramach zadania: Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach.”
Dostawa wyposażenia podzielona jest na trzy części:
Część I: Wyposażenie specjalistyczne Centrum Doświadczania Świata.
Część II: Wyposażenie meblowe Centrum Doświadczania Świata.
Część III: Wyposażenie RTV i pozostałe Centrum Doświadczania Świata.

Szczegółowy zakres poszczególnych części dostawy określono w zestawieniach wyposażenia oraz projekcie budowlanym będącymi załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowiącymi jej integralną część:

Załącznik nr 5.1 do SIWZ Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla Część I: Wyposażenie specjalistyczne Centrum Doświadczania Świata.
Załącznik nr 5.2 do SIWZ Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla Część II: Wyposażenie meblowe Centrum Doświadczania Świata.
Załącznik nr 5.3 do SIWZ Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla Część III: Wyposażenie RTV i pozostałe Centrum Doświadczania Świata.
Załącznik nr 6 do SIWZ – projekt budowlany.

Wykonawca może złożyć na jedną ofertę na wykonanie wszystkich części przedmiotu zamówienia, jak i oferty częściowe na wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia.

Wyżej wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.gmina-klucze.pl – link BIP – Przetargi, a także są dostępne w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1 32-310 Klucze pok. Nr 306.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się