Kosz sitowy do odwadniarki Nael 3A

» Opis zapytania

Nazwa: Kosz sitowy
Opis: Kosz sitowy w wersji wzmocnionej, szczelina 0,45mm. Do odwadniarki Nael 3A
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. W innym wypadku proszę podać koszt dostawy.)
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do siedziby zamawiającego faktury, proszę potwierdzić)
Termin realizacji (Proszę podać okres realizacji (od daty otrzymania zamówienia))
Referencje (Prosimy dołączyć listy referencyjne od klientów o zrealizowaniu podobnych usług z ostatnich 48 miesięcy.)

Opis i specyfikacja:

Zapraszamy do ofertowania. Postępowanie dotyczy dostawy kosza sitowego w wersji wzmocnionej do odwadniarki Nael 3A.


W przypadku pytań:
Informacje techniczne: Kazimierz Wencławek - 502 147 939
lub kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"
- Związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej OpenNexus


Spółka Zower należy do grupy kapitałowej PGE. W załączniku pliki z wytycznymi obowiązującymi w GK PGE oraz wzór zamówienia obowiązujący w Spółce Zower.
1. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, zapakowany i wolny od wad.

2. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania oferenta.
5. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2019 | 20:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się