Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020”

» Opis zapytania

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020”, szczegółowo opisanego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz dalszej części SIWZ. Celem badania jest ocena systemu realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020 pod kątem udoskonaleń w obecnej perspektywie oraz lepszego zaprojektowania systemu w przyszłym okresie finansowania (2021+).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się