WYCINKA DRZEW WRAZ Z FREZOWANIEM KARP ORAZ NASADZENIA ZASTĘPCZE DRZEW NA TERENIE WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA W ZIELONCE

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie gospodarki leśnej obejmująca
usunięcie drzew ze względu na ich stan zdrowotny oraz lokalizację tj. umiejscowienie w pasach ochronnych oraz bliskich odległościach od budynków oraz wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 54 drzew, na potrzeby Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce. Szczegółowy zakres usługi określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący za-łącznik nr 1 oraz Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2A do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 7
Zielonka 05-220
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 7
Zielonka 05-220
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się