Przegląd techniczny diatermii

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki formalne (Proszę o zapoznanie się z warunkami i potwierdzenie ich słownie - TAK)

Opis i specyfikacja:

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na dokonanie przeglądu technicznego diatermii firmy ERBE

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: przelewem, w ciągu 45 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: ok 10 dni od wysłania zlecenia;

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;

- przegląd urządzeń musi się odbyć na terenie szpitala

- wymagana autoryzacja na serwisowanie sprzętu ERBE (proszę dodać w załączniku)

W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2019 | 09:22


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się