Dostawa warzyw i owoców do Zakładu Karnego w Przemyślu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko wykonawcy warzyw i owoców do Zakładu Karnego w Przemyślu wg zestawienia:
Część I – warzywa i owoce
1. Jabłka – 1 300 kg,
2. Kapusta biała – 5 000 kg,
3. Buraczki czerwone – 2 000 kg,
4. Cebula – 1 700 kg,
5. Seler korzeniowy – 750 kg,
6. Ziemniaki – 16 000 kg,
7. Marchew – 5 000 kg,
8. Pietruszka korzeniowa – 750 kg,
9. Pieczarki – 200 kg,
10. Papryka czerwona – 750 kg,
11. Kapusta czerwona – 1 000 kg,


Część II - warzywa kiszone
1. Kapusta kiszona – 2 000 kg,
2. Ogórek kiszony – 700 kg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia musi odpowiadać Polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy,
lub parametrom odnoszącym się do tych norm.
W przypadkach odniesienia się do norm w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Pod względem organoleptycznym dostarczane produkty powinny mieć odpowiednią barwę, smak, zapach oraz muszą być pozbawione zanieczyszczeń fizycznych, mechanicznych i chemicznych.
Produkty muszą być oznakowane zgodnie z normą i obowiązującym prawem sanitarnym. Każde opakowanie transportowe musi zawierać etykietę zawierającą co najmniej następujące dane: nazwę produktu, masę netto lub ilość sztuk w opakowaniu, nazwę i adres dostawcy-producenta, kraj pochodzenia, warunki przechowywania, datę pakowania, termin przydatności do spożycia oraz pozostałe informacje zgodne z obowiązującym prawem dla danej kategorii produktu.
Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rokitniańska 1
Przemyśl 37-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Zakład Karny w Przemyślu
ul. Rokitniańska 1
Przemyśl 37-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się