Dostawa urządzeń kuchennych

» Opis zapytania

Dostawa urządzeń kuchennych do produkcji wyrobów garmażeryjnych, tj. Formierka do wyrobów kulinarnych (pierogów), naleśnikarka, kotły warzelne, schładzarki szokowe, mięsiarka, urządzenie do pakowania i zamykania produktów w próżni i w gazie ochronnym, wózki transportowe z pojemnikami GN 1/1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja istotnych warunków zamówieni (SIWZ) oraz Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia i Załącznik nr 2 - wzór umowy. Zamawiający dzieli zamówienie na 7 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się