USŁUGI PODCINKI DRZEW

» Opis zapytania

1. Zamówienie obejmuje wykonanie prac pielęgnacyjnych 716 szt. drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na trenie RDW Puławy – Obwodu Drogowego w Puławach na następujących drogach:
a. Droga woj. Nr 801 (m. Puławy, ul. Dęblińska): 45 szt.
b. Droga woj. Nr 801 (m. Dęblin, ul. Mickiewicza, Stężycka): 39 szt.
c. Droga woj. Nr 824 (m. Puławy, ul. Partyzantów): 185 szt.
d. Droga woj. Nr 824 od km 30+600 do km 34+300): 262 szt.
e. Droga woj. Nr 874 (m. Puławy, ul. Piłsudskiego i Lubelska): 185 szt.
przy czym drzewa z pkt. b stanowią pomnik przyrody.
3. Zakres prac obejmuje:
a. usunięcie odrostów,
b. usunięcie gałęzi suchych, obumarłych lub nadłamanych,
c. usunięcie gałęzi wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi, liniami energetycznymi, budynkami, znakami drogowymi, ogrodzeniami, itp.,
d. wykonanie niezbędnych cięć redukcyjnych w celu uzyskania skrajni poziomej i pionowej (skrajnia pionowa – 5 m),
e. zabezpieczenie ran po usuniętych gałęziach,
f. usunięcie pasożytów drzew, w szczególności jemioły, itp.,
g. wywóz powstałego urobku drzewnego i zagospodarowanie go we własnym zakresie,
h. uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Składowa
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
ul. Składowa
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się