Dostawę zestawu do cytometrii przepływowej w ramach: Realizacji dostawy aparatury, sprzętu medycznego w ramach programu: „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek” na rok 2019 – konkurs dedykowany dla podmiotów realizujących leczenie w zakresie białaczek dzieci

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do cytometrii przepływowej” określona w załączniku nr 2a (tj. formularzu właściwości techniczno – użytkowych) do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ
2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje 1 niepodzielną część. Oferta winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzu właściwości techniczno - użytkowych, stanowiących załącznik nr 2a do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Badania i rozwój z ostatnich 10 dni.