Dostawa urządzeń technicznych na potrzeby MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., wg zad. 1-8

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest dostawa urządzeń technicznych na potrzeby MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., wg zad. 1-8:
Zadanie 1 – Dostawa urządzeń CTTV
Zadanie 2 - Dostawa defibrylatora
Zadanie 3 – Dostawa detektora gazu
Zadanie 4 – Dostawa elektronarzędzi
Zadanie 5 – Dostawa kamery termowizyjnej
Zadanie 6 – Dostawa urządzeń do konserwacji stali nierdzewnej
Zadanie 7 – Dostawa urządzeń ogrodniczych
Zadanie 8 – Dostawa rusztowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Zał. Nr 2.1-2.8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się