Usługa przeglądu technicznego i adiustacji, legalizacji oraz napraw (serwisu) ręcznych laserowych mierników prędkości

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu technicznego i adiustacji, legalizacji oraz naprawa (serwis) ręcznych laserowych mierników prędkości. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie obejmuje usługę przeglądu technicznego i adiustacji, legalizacji oraz naprawę (serwis) ręcznych laserowych mierników prędkości: - UltraLyte LTI 20-20 w ilości 23 szt., - TruSpeed LTI 20-20 w ilości 11 szt., - TruCam LTI 20-20 w ilości 13 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony przez Zamawiającego w załącznikach do SIWZ nr 1, 2 oraz w istotnych postanowieniach umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się