Badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy dla Tauron Serwis Sp. z o.o.

» Opis zapytania

TAURON Serwis sp. z o.o.

zaprasza do złożenia oferty w związku z postępowaniem pod nazwą:

„Badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy.”

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją ogólnych warunków oraz potwierdzeniem, że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

W zakładce „Dokumenty" znajdują się następujące załączniki:
1) Oświadczenia oraz formularz cenowym
2) Podręcznik - składanie ofert

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.09.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się