Usługa zbioru owoców jarzębu brekinii z drzew stojących na terenie Rezerwatu Kamień Śląski oraz w jego otoczeniu (Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, gmina Gogolin) wraz z dostarczeniem owoców do siedziby Zamawiającego

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa zbioru owoców jarzębu brekinii z drzew stojących na terenie Rezerwatu Kamień Śląski oraz w jego otoczeniu (Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, gmina Gogolin) wraz z dostarczeniem owoców do siedziby Zamawiającego.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:
 Dotarcie do wytypowanych przez Zamawiającego drzew jarzębu brekinii
w Rezerwacie Kamień Śląski oraz jego otoczeniu (Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, gmina Gogolin). Mapa nr 1 stanowi mapę poglądową lokalizacji owocujących drzew. Przykładowe zdjęcia drzew przedstawiono na kolejnych zdjęciach 1-4.
 Wejście na drzewa jarzębu brekinii bezinwazyjną techniką alpinistyczną za pomocą liny lub drabiny – maksymalnie 40 drzew w zależności od urodzaju, przy czym na podstawie przeprowadzonego monitoringu urodzaju, Zamawiający gwarantuje wytypowanie do zbioru min. 25 owocujących drzew.
 Zbiór owoców w koronie drzew poprzez zrywanie lub obcinanie sekatorem – do 20 % owoców dostępnych na danym drzewie w dniu zbioru. Szacuje się, że z jednego drzewa możliwe będzie zebranie min. 0,5 kg owoców. Owoce znajdują się głównie w szczytowych partiach korony.
 Zabezpieczenie materiału w odpowiednim opakowaniu zapobiegającym zaparzeniu
i zapleśnieniu owoców (każda partia owoców z poszczególnych drzew osobno), opisanie opakowania podwójną etykietą (wewnątrz oraz na zewnątrz opakowania). Etykieta według wzoru.  Dostarczenie zebranego materiału do siedziby Zamawiającego.

Skompletowanie niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Miłków 300
Miłków 58-535
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Leśny Bank Genów Kostrzyca
Miłków 300
Miłków 58-535
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się