Usługi badawcze dotyczące przygotowania różnych konfiguracji reaktora HTGR dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Otwock – Świerk

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie różnych konfiguracji reaktora HTGR na potrzeby analizy ekonomicznej dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Otwock – Świerk.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Etap I: Przygotowanie różnych konfiguracji rdzenia pryzmatycznego reaktora HTGR obejmujących:

(1) Schemat rozmieszczenia paliwa TRISO z podziałem na strefy wzbogacenia
(2) Schemat oraz strategię przeładunku paliwa
(3) Metodę kompensacji reaktywności przy pomocy prętów kontrolnych oraz trucizn wypalających
Etap II: Przeprowadzenie analiz numerycznych dla rozważanych konfiguracji przeprowadzonych w złożonych obliczeniach z uwzględnieniem następujących procesów oraz zjawisk występujących w reaktorach HTGR:
(1) Podwójna heterogeniczność rdzenia reaktora HTGR
(2) Wpływ temperatury na przekroje czynne reakcji jądrowych
(3) Wpływ ruchomych prętów kontrolnych na zaburzenia rozkładu strumienia neutronów, rozkładu gęstości mocy oraz temperatury
(4) Wypalanie paliwa jądrowego z dążeniem do kompozycji równowagowej
3. Szczegółowy zakres i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1
do SIWZ.
4. W przypadku, gdy Zamawiający powołuje się na normy, atesty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty do nich równoważne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się